policeprinting

Friends 2,393
  • โรงพิมพ์ตำรวจ ตร.
  • 8.30-16.30
  • 0-2668-2811-3
  • http://policeprinting.police.go.th/ppb/
  • 13.782246,100.529494 โรงพิมพ์ตำรวจ 41/13 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ข้อมูลบัญชี

โรงพิมพ์ตำรวจ ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมตำรวจ สมัย พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เป็นอธิบดี เมื่อ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 โดยใช้เรือนแถวของนายสิบ พลตำรวจ ในบริเวณกรมตำรวจปทุมวันขณะนั้น มาดัดแปลงเป็นโรงพิมพ์ฯและได้มอบทุน จัดตั้งเป็นเครื่องพิมพ์ มูลค่าทั้งสิ้น 1,056,068.88 บาท และได้ดำเนินการขออนุมัติดำเนินการเป็นรูปองค์การไปยังกระทรวงการคลังเมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2497 ซึ่งกระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุมัติให้ โรงพิมพ์ตำรวจเป็นองค์การได้ โดยดำเนินการตามข้อบังคับของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินขององค์การ พ.ศ. 2497 ว่าด้วย องค์การประเภท 2 (องค์การรัฐวิสาหกิจ) เมื่อ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497

Mixed media feed

งาน

policeprinting
โรงพิมพ์ตำรวจ ตร.