i-Store Self Storage

อยากเก็บตอนไหน ต้องได้เก็บ! ไม่ว่าเพื่อนๆ จะอยากเก็บของช่วงเช้าตรู่ 🌥 หรือเก็บของรอบดึก 🌙 ก็เก็บได้อย่างอุ่นใจที่ i-Store Self Storage เราเป็นห้องเก็บของส่วนตัวที่เพื่อนๆ สามารถเข้า-ออกพื้นที่เก็...

0 likes0 commentsLINE VOOM