อบต.ต้นมะม่วง

อบต.ต้นมะม่วง

@vqb6509jFriends 234

Timeline

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศยื่นแบบชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2561 1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งแต่มกราคม-สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 2.ภาษีป้าย ตั้งแต่มกราคม-สิ้นเดือนมีนาคม 2561 (ขอให้ท่านถ่ายรูปป้ายมาด้วย เพื่อประกอบการประเมินภาษี) 3.ภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่มกราคม-สิ้นเด ...See More
See More
Top