อบต.ต้นมะม่วง

อบต.ต้นมะม่วง

@vqb6509jFriends 193

Timeline

21-24 มีนาคม 2560 อบต.ต้นมะม่วง ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวตำบลต้นมะม่วง ร่วมกิจกรรม อบต.ตอบแทนประชาชน เพื่อประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน // ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ // แลกเปลี่ยนข่าวสาร // รับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน // ...See More
See More
Top