ศูนย์วิจัยรัฐกิจ

อบรมกับเรา ครบ กระชับ ใช้งานได้จริง สามารถกำหนดหัวข้อที่สนใจอบรมได้ พร้อมปรับเนื้อหาให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน เกี่ยวกับ HR & Risk management ด้วยงบประมาณเริ่มต้น 44,000 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหาร VAT)