ศูนย์วิจัยรัฐกิจ

ศูนย์วิจัยรัฐกิจพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้าน HRM, HRD, Risk management, SE-AM ด้วยทีมที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ตรงในการบริหารและทำงานจริง ด้วยงบประมาณที่สมเหตุสมผล เริ่มต้นที่ 535,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)