Voice Of Peace

Friends 0

สื่อมวลชนเสียงสันติ

  • 8.00 - 17.00 (จันทร์ - ศุกร์)
  • 053-242654
  • http://www.voiceofpeace.org
  • 27/1 ถ.หนองประทีป ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
  •  
  •  

ข้อมูลบัญชี

เสียงสันติ เป็นองค์กรคริสเตียนภายใต้สังกัดสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย เพื่อบริการรับใช้พี่น้องคริสเตียน และคริสตจักรทั่วไปในประเทศไทย ผ่านทางการใช้สื่อและการสื่อสาร เสียงสันติ มีเป้าหมายในการสนับสนุนและส่งเสริมการเจริญเติบโต ด้านจิตวิญญาณของคริสตจักร โดยการประกาศข่าวประเสริฐ เพื่อนำคนมาถึงความเชื่อในพระเยซู เสริมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในพระกายของพระคริสต์ สำแดงความรัก และความเอื้ออาทร ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม รวมไปถึงพัฒนาคุณภาพของชุมชนให้ด้านต่างๆ

ประวัติสื่อมวลชนเสียงสันติ

1965

เสียงสันติเริ่มก่อตั้งโดยสามีภรรยาคู่หนึ่ง ซึ่งเป็นมิชชันนารีจากประเทศเดนมาร์กคือ ศาสตราจารย์ ดร. วิกโก โซการ์ด และอาจารย์แคธี่ โซการ์ด เสียงสันติเริ่มงานที่จังหวัดตาก

1965

ด้วยการใช้อุปกรณ์ง่ายๆคือ การนำเอารถโฟล์คตู้มาดัดแปลงเป็นห้องบันทึกเสียงเคลื่อนที่ ต่อมาก็สร้างห้องบันทึกเสียงชั่วคราวที่จังหวัดตาก

1968

ได้ย้ายมาตั้งห้องบันทึกเสียงถาวรในจังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันมีห้องสตูดิโอทีวีที่ใหญ่ พร้อมห้องบันทึกเสียงอีก 5 ห้อง

Coupon

Reward card