รพ.เดอะซีเนียร์

Friends 3,013

Mixed media feedmore

งานmore

รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ *รายได้ : เงินเดือนเริ่มต้นที่ 30,000 บาท/เดือน - ค่าใบประกอบวิชาชีพ 3,000 บาท - ค่าเวร O.T. 1,600 บาท/เวร - ค่าเวร O.T. 1,800 บาท/เวร *สวัสดิการหอพักและสวัสดิการอื่น ๆ ผู้สมัครจะมีโอกาส: *การใช้ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาชีพที่ศึกษาอย่างอิสระในการดูแลผู้สูงอายุ *การทำงานแบบทีมบูรณาการ *ภาวะการเป็นผู้นำ *มีโอกาสที่ได้รับทุนดูงานต่างประเทศ และทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก สนใจติดต่อโดยตรง คุณวรัทยา : 081-466 8782

profileImg
รพ.เดอะซีเนียร์
รพ.ดูแลผู้สูงอายุ