English Corner

Friends 1,582

ข้อมูลบัญชีSee more

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะพื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กๆ ไม่มีการนั่งจมอยุ่กับการบ้าน เด็กๆจะมีกิจกรรมในห้องเรียนกับคุณครูและเพื่อนๆ เพื่อให้เกิดความต้องการเรียน และไม่มีน่าเบื่อ หลักสูตรที่เน้นแกรมม่าน้อยๆเพื่อให้เด็กๆไม่เบื่อ และบางครั้งการเรียนแกรมม่ามากเกินไปจะปิดกั้นพัฒนาการทางภาษาอังกฤษของเด็กในทักษะอื่นๆ

Our coursesSee more

Pre-K คอร์ส

Pre-K หรือ Pre-Kindergarten เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับน้องๆ ก่อนอนุบาลที่กำลังเตรียมตัวเข้าเรียนทั้งโปรแกรมธรรมดาและโปรแกรมภาษาอังกฤษ รับสอนตั้งแต่อายุ 2.5 ขวบ-4ขวบ เน้นพัฒนาการด้วยสมาธิ สติ การวบคุมอารมณ์ รับฟังคำสั่ง การเข้าสังคม การอยู่ร่วมกับคนอื่นที่ไม่ใช่บ้าน ทั้งด้านร่างกาย กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อนุบาลอย่างเต็มรูปแบบ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง และกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อให้น้องๆได้รู้สึกสนุกกับการมาเรียน โดยมีคุณครูที่มีประสบการณ์ และถนัดการสอนกับเด็กเล็กโดยตรง คอร์สเรียนมีแบบสั้น1เดือน และแบบประหยัด เรียน3เดือนค่ะ

EC Course

EC หรือ English Corner Course เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของน้องๆตั้งแต่ระดับ อนุบาล-มัธยม เข้าเรียนตามระดับเลเวล มีเทสวัดระดับก่อนเข้าเรียน เพื่อวัดพื้นฐานและจัดแบ่งเด็กๆเข้าตามห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม มีทั้งคุณครูชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เหมาะกับน้องๆแต่ละกลุ่ม เด็กๆจะเข้าเรียนแบบกลุ่มเล็ก3-8คน ทางสถาบันเน้นการเข้าถึงนักเรียนทุกคน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน เนื้อหาในการเข้าคอร์สนี้ จะเน้นการเรียนแบบองค์รวมทุกๆทักษะ ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ พร้อมทั้งกิจกรรมและเกมส์สนุกๆท้ายคาบเรียน เพื่อกระตุ้นให้น้องๆอยากเรียนรู้และสนุกกับการมาเรียนภาษาของร.ร.เราค่ะ คอร์สเรียนประมาณ3เดือน สัปดาห์ละ1ครั้ง

EC Grammar

EC Grammar หรือ English Corner Grammar Course เป็นคอร์สเรียนภาษาอังกฤษของน้องๆตั้งแต่ระดับ อนุบาล-มัธยม เข้าเรียนตามระดับเลเวล มีเทสวัดระดับก่อนเข้าเรียน เพื่อวัดพื้นฐานและจัดแบ่งเด็กๆเข้าตามห้องเรียนได้อย่างเหมาะสม เด็กๆจะเข้าเรียนแบบกลุ่มเล็ก3-8คน ทางสถาบันเน้นการเข้าถึงนักเรียนทุกคน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน เนื้อหาในการเข้าคอร์สนี้ จะเน้นการเรียนแกรมม่าหรือไวยากรณ์เป็นหลัก โดยมีการเสริมคำศัพท์เพิ่มเติมที่น้องๆควรรู้อีกด้วย พร้อมทั้งกิจกรรมและเกมส์สนุกๆท้ายคาบเรียน เพื่อกระตุ้นให้น้องๆอยากเรียนรู้และสนุกกับการมาเรียนภาษาของร.ร.เราค่ะ คอร์สเรียนประมาณ3เดือน สัปดาห์ละ1ครั้ง

Country or region: Unspecified