Ecobag

Friends 2,260

Mixed media feedSee more

คุณภาพอันดับ 1

บริษัท อีโก้ แบ็ค จำกัด มีวิสัยทัศน์ ในการมุ่งสู่ความเป็นที่หนึ่ง ในอุตสาหกรรมการผลิตตุ๊กตาและหมอนรองคอ เราจึงให้ความสำคัญในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การให้คำปรึกษาไปจนถึงบริการหลังการขาย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นอันดับหนึ่ง

ใส่ใจในทุกรายละเอียด

ทุกรายละเอียดของสินค้าที่เราออกแบบ เราได้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก วัตถุดิบที่เราเลือกนำมาใช้ในกระบวนการผลิต จึงถูกคัดกรองมาอย่างดี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของเรา

เพิ่มคุณภาพให้สังคม

บริษัท อีโก้ แบ็ค จำกัด ยังเห็นถึงความสำคัญของ แรงงานในครัวเรือน ซึ่งได้มีการจัดอบรมการเย็บชิ้นงานต่าง ๆ ให้กับ แม่บ้าน หรือผู้ที่อาศัยอยู่บ้าน แล้วอยากมีรายได้เสริมและจ้างแรงงานในครัวเรือนต่าง ๆ ผลิตชิ้นงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน

Social media

Follow us on social media

Country or region: Unspecified