บริษัท อีโก้ แบ็ค จำกัด ยังเห็นถึงความสำคัญของ แรงงานในครัวเรือน ซึ่งได้มีการจัดอบรมการเย็บชิ้นงานต่าง ๆ ให้กับ แม่บ้าน หรือผู้ที่อาศัยอยู่บ้าน แล้วอยากมีรายได้เสริมและจ้างแรงงานในครัวเรือนต่าง ๆ ผลิตชิ้นงานเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืน