หมอเก่งกระดูกและข้อ

ก้อนที่ข้อมือ บางท่านคิดว่าเกิดจากกระดูกงอก หรือเป็นถุงน้ำ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการอักเสบของเยื่อบุข้อ หรือปลอกหุ้มเส้นเอ็นจึงทำให้เกิดเป็นน้ำ ส่วนใหญ่มักจะเห็นชัดมากขึ้นเมื่อกระดกข้อมือขึ้นลง...

17 likes0 commentsLINE VOOM