@vipfitness

@vipfitness

@vipfitnessFriends 120

Location

Address
นครราชสีมาอำเภอเมือง341 หมู่ 9 ตำบลหมื่นไวย

Business Information

Hours 07:30-21:30 จ-ศ
URL http://vipfit.co.th
Phone 064-1645645

Account Intro

#ฟิตเนสโคราช ฟิตเนสมาตรฐานสากลสถานที่ออกกำลังกายครบวงจร อีกหนึงทางเลือกของผู้ชื่นชอบการออกกำลังกาย ให้บริการด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย การบริการชั้นเลิศ และการแนะนำ การออกกำลังกายที่ถูกวิธี เพื่อสร้างความสมดุลของร่างกาย จากครูที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิ…See More
Top