ส่วนสถานตรวจสภาพรถ

ส่วนสถานตรวจสภาพรถ

@vicdltFriends 3,236

Timeline

กรมการขนส่งทางบก ประสบความสำเร็จ!!! คว้ารางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติจากสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15!!! นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนปี 2559 ต่อเนื่องปี 2560 และต่อเนื่องในระยะยาว สอดคล้องกับนโยบายรัฐบ ...See More
See More

Location

Address
department of land transport bangkok
Top