วานิชโฮมมาร์ท

วานิชโฮมมาร์ท

@vhm3Friends 327

Timeline

#โรคที่มากับฤดูฝน🌧🌧🌧 #การแก้ไขและการป้องกัน✔✔✔ #โรคเชื้อรา (Fungal infection หรือ Mycosis) คือ โรคที่เกิดจากเนื้อเยื่อ และ/หรืออวัยวะต่างๆของร่างกายติดเชื้อรา จึงก่อให้เกิดอาการผิดปกติต่างๆขึ้น รา (Fungus) เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ไม่ใช่ทั้ง พืช สัตว์ แบคทีเรีย ...See More
See More

สินค้า

See More
  • แลงโก้ 110

    แลงโก้ 110

    200

  • ดูร่าบอร์ด

    ดูร่าบอร์ด

    125

Business Information

Hours 7:00
Closed on 17:00
URL http://www.vhomemart.com
Phone 029011991
Top