6-10/7/18

ณ ห้างจังซีลอน จ.ภูเก็ต เวลา 10:00AM.-10:00PM.