Bangkok Fabric

Friends 1,352

Tel 062-5925616

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

**บริการงานผ้าคลุมโต๊ ผ้าคลุมเก้าอี้ ผ้าม่าน อุปกรณ์งานจัดเลี้ยง โรงแรมภายในประเทศและต่างประเทศ **ประสบการณ์การดำเนินงานมากกว่า 10 ปี รับประกันคุณภาพ และบริการหลังการขาย

Country or region: Thailand