VFRIEND

เตือนภัยมิจฉาชีพกันอีกครั้งนะคะ!!!!😡😡 ช่วงนี้มีคนสอบถามเข้ามาเยอะมากเลยค่ะ เรื่องมีส่งเงิน สินค้าแบรนด์เนม iphone หรือของมีค่าต่างๆ มาทางพัสดุต่างประเทศให้เรา แล้วให้เราโอนเงินค่าภาษีให้ก่อน ถึงจะ...

15 likes10 commentsLINE VOOM