ข้อมูลบัญชี

บจก.เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นบริษัทจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งหวังที่จะนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนศาสตร์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่มีมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยระดับโลก บริษัทฯมีนโยบายตอบแทนพระคุณสังคมและลูกค้าโดยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านการบริจาคสร้างวัด โรงเรียน และแหล่งเรียนรู้ระดับชุมชน อยู่ตลอดเวลา อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.verenaofficial.com/csr-2017 และอ่านข้อมูลเกี่ยวกับเราได้ที่ http://www.verenaofficial.com/who-we-are