มหาวิทลัยเฉลิมกาญจนา

มหาวิทลัยเฉลิมกาญจนา

@vao2364iFriends 200

Timeline

ตอนนี้ยังสมัคร เรียนได้อยู่น่ะค่ะ 🎉>>>มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ขยายเวลาเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควต้า รับตรง ไม่ต้องสอบเข้า!! ไม่ใช้ผล GAT/PAT ✅คณะและหลักสูตรที่เปิดสอน >>>คณะพยาบาลศาสตร์ (จบวิทย์-คณิต) >>>คณะสาธารณสุขศาสตร์ -สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ...See More
http://www.com2best.com/apply.pdf www.com2best.com
See More

Location

Address
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 99 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีส… See More

Business Information

Top