VANVARIN CLINIC

สุริยุปราคายังยอมแพ้ ของแทร่!ต้อง Discovery PICO 📣ด้วยเทคโนโลยีของ Picosecond Laser เป็นเลเซอร์ที่สามารถให้พลังงานสูงในช่วงระยะเวลาที่สั้นมาก เร็วกว่าเลเซอร์ระบบเดิมถึง100เท่า หรือ 1 ใน ล้านล้านว...

0 likes0 commentsLINE VOOM