Vanda.co.th

Vanda.co.th

@vanda.co.thFriends 2,689

Timeline

“พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” ♛พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๙ ทรงเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย ด้วยทรงสนพระราชหฤทัย ในเรื่องการประดิษฐ์เครื่องจักรกลเพื่อใช้ในการ พัฒนาการเกษตรรูปแบบต่างๆ จนพระองค์ท่านได้สมญานามว่า “พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” 🔍โดยการพัฒนาสิ่งปร ...See More
See More

Business Information

Account Intro

หัวใจสำคัญของการบริการออกแบบเครื่อง ชนิดสั่งทำพิเศษ (Made-to-order Jewelry)

คือการสร้างสรรค์ชิ้นงานออกมาให้ตรงกับความ ต้องการของลูกค้ามากที่สุด “แวนด้า จิวเวลรี่” ซึ่ง เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับชนิดสั่งทำ ก็ คำนึงถึงกฎในข้อนี้มากที่สุด เราจึงให้ค…
See More
Top