จัดเก็บ กปภ.ฉช

จัดเก็บ กปภ.ฉช

@uzd3956xFriends 745

Timeline

กปภสาขาฉะเชิงเทราและบริษัทประปาฉะเชิงเทราจำกัด 💦ได้ดำเนินการระบายน้ำค้างท่อ ในวันที่ 13 ธ.ค 60 ⏰ 22.00-03.00น.(ช่วงเวลากลางคืน) พื้นที่ อบต.วังตะเคียน,อบต.โสธร,อบต.บางกะไห,อบต.บางพระ ⛔️หลังจากการระบายอาจมีเศษฝุ่นผงฟุ้งเข้าท่อย่อยหน้าบ้านหากพบแนะนำให้ปิดก๊อกหน้ ...See More
LINE Add Friend line.me Add LINE Friends via QR Codes Start the LINE app, then scan the QR code on the Add Friends menu in the More tab.
See More

Location

Address
61 ถ.จุลละนันทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

Business Information

Hours วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.30
Closed on วันเสาร์,วันอาทิตย์และวันหยุด
URL https://www.pwa.co.th/index.html
http://www.pwa.co.th/calculate/water-tariff
Phone 038-511-133
Top