จัดเก็บ กปภ.ฉช

จัดเก็บ กปภ.ฉช

@uzd3956xFriends 432

Timeline

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นไป กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา จะเริ่มดำเนินการระงับใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำที่ชำระเกินจากที่กำหนดในใบแจ้งหนี้ เพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง กปภ.ที่ 392/2560 เรื่อง การดำเนินการเร่งรัดติดตามหนี้ค่าน้ำประปา ซึ่ง กปภ.สาขาฉะเชิงเทราได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ดัง ...See More
See More

Location

Address
61 ถ.จุลละนันทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

Business Information

Hours วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00-15.30
Closed on วันเสาร์,วันอาทิตย์และวันหยุด
URL https://www.pwa.co.th/index.html
http://www.pwa.co.th/calculate/water-tariff
Phone 038-511-133
Top