อาชีวะอุบลฯ

@uvcfanFriends 1,899

Timeline

ผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทโควตาภายนอก วิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคักเลือกนักเรียนที่สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ...See More
ubon.
See More

ภาพอาชีวะอุบล

See More

Location

Address
15.225591, 104.856286
Location
วัดศรีอุบล
หอสมุดประชาชนอุบล
Top