กองทัพธรรม

@uud6072zFriends 606

Timeline

ประกาศโพธิสัตว์ผู้มากอบกู้ศาสนาพุทธ อ่านทั้งหมด https://docs.google.com/document/d/1VZDJfVF0YS37iqTGSY5-bP0sJtKlBeThsno6V8pFr0U/edit MP3 ดาวโหลดเสียง https://drive.google.com/file/d/1i-ANNL76XDx9erNzM9O0J5CpSfjKVrdK/view ชมคลิปวีดีโอ ประกาศโพธิสัตว์ผู้มากอบกู ...See More
See More

Business Information

Bio/Discography

1981
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔

Account Intro

วัตถุประสงค์
๑. ส่งเสริมการศึกษา ปฏิบัติและเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา
๒. สนับสนุนให้ประชาชนรักษาศีล ในพระพุทธศาสนา
๓. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๔. จัดการศึกษาเพื่อการกุศลให้แก่ผู้ด้อย และบุคคลทั่วไป
๕. เพื่อส่งเสริมการปกครอง …
See More
Top