กองทัพธรรม

@uud6072zFriends 509

Timeline

สมณสมถถ้วน   .. ดินดี ถึงกาละสู่ปฐพี   .. สลักไว้ สุวรรณจารคัมภีร์   .. กุศลจรด วิบัติบุญ อโศกพุทธวิมุติได้     ....จากนี้..เพียงกาย.. หลวงพ่อ  ก่อวิชชา----- พุทธศิลป์ ดินดี      ให้ชีวิน---------มนุษย์นี้ ของชาว   นาวาสินธุ-----เจริญตาม  โพธิสัตว์ อโศก   น้อมกราบลา- ...See More
See More

Business Information

Bio/Discography

1981
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔

Account Intro

วัตถุประสงค์
๑. ส่งเสริมการศึกษา ปฏิบัติและเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา
๒. สนับสนุนให้ประชาชนรักษาศีล ในพระพุทธศาสนา
๓. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๔. จัดการศึกษาเพื่อการกุศลให้แก่ผู้ด้อย และบุคคลทั่วไป
๕. เพื่อส่งเสริมการปกครอง …
See More
Top