NissanChanAutoCars

NissanChanAutoCars

@uud3675vFriends 338

Timeline

ขายจริง ใช้จริง !!! Almera Sportech ดีอย่างไร !!? ต้องถามผู้ใช้จริง ที่พิสูจน์แล้ว กับ น้องบอมบ์ ที่ปรึกษาการขาย นิสสัน ชาญออโต้คาร์ ที่หลงไหลกับรูปลักษณ์และสมรรถนะของ Almera Sportech อย่างแท้จริง จนต้อง ถอยมาใช้สักคัน อยากรู้เรื่องรถปรึกษาน้องบอมบ์เลย รับรองได้คำ ...See More
See More

Location

Address
สกลนครสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน999/1 ม.1
Top