AKARA Group

AKARA Group

@usj9375kFriends 71

Timeline

เรื่อง ตามหารูปภาพที่หายไป เรียน ทุกท่าน ท่านใดมีรูปถ่ายงานกิจกรรมของบริษัท ดังต่อไปนี้ ผมรบกวนส่งมาที่ฝ่าย IT ด้วยครับ - งาน Tamago Party (ร้านอาหารญี่ปุ่น ที่เอกมัย) - งานทำบุญประจำปีบริษัท - งานต้อนรับลูกค้าสิงคโปร - งานแสงทอง Charity Day - งานประชุมสามัญผู้ถือห ...See More
See More
Top