NIA

⛈ อากาศเปลี่ยน...ไม่ได้มีแค่คนที่ป่วย เพราปัญหาโลกรวนกระทบกับหลายภาคส่วนได้กว่าที่คิด กลายเป็นความท้าทายและโอกาสขององค์กรหรือภาคธุรกิจ ที่จะสร้างนวัตกรรมและปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ...

1 like0 commentsLINE VOOM