สันนิบาตสหกรณ์ฯ

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส (น.ม.ส.) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย...

1 like0 commentsLINE VOOM