สันนิบาตสหกรณ์ฯ

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมดิอิมพิเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ พิษณุโลก อำเภอเมือง ...

1 like0 commentsLINE VOOM