สากลเพื่อคนพิการ

โอกาสครั้งสำคัญสำหรับผู้มีจิตศรัทธาเทิดทูลในองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ผู้เป็นมหาราชของชาติไทยในอดีต มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้จัดสร้าง “เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ขึ้น เพื่อแทนคำขอบคุณแก่ผู้มีจิต...

1 like1 commentLINE VOOM