สากลเพื่อคนพิการ

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “ผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565” เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาคนพิการในมิติต่างๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพให้แก่คนพิการ...

0 likes1 commentLINE VOOM