DentalSquare(D2)

DentalSquare(D2)

@uos4300lFriends 462

Timeline

1. การใส่ฟันชนิดติดแน่น : การครอบฟัน : ครอบฟันเป็นฟันปลอมชนิดติดแน่น สวมทันฟันซี่ที่มีปัญหา ทั้งนี้จำเป็นต้องกรอฟันบางส่วนออกก่อน 2.สะพานฟัน : เป็นฟันปลอมชนิดติดแน่น ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยใช้ฟันธรรมชาติซี่ข้างเคียงทั้ง 2ข้าง เป็ ...See More
http://www.dentalsquarec.com
See More
Top