MacPhone

Friends 28,202

หยุดทุกวันจันทร์

Closed on monday.See more

Closed on monday.

ร้านหยุดทุกวันจันทร์

MenuSee more

฿6,555เปลี่ยน Battery

บริการรับเปลี่ยน Battery สอบถามราคาของแต่ละรุ่นได้ และตรวจสอบสภาพ Battery ได้ฟรี

฿6,555ซ่อมเครื่อง เปิดไม่ติด โดน้ำ

บริการรับซ่อมเครื่องเปิดไม่ติด ปรึกษาอาการ และประเมิณค่าใช้จ่ายได้ฟรี

฿6,555Upgrade SSD เพิ่มความเร็ว

Upgrade เครื่องให้ทำงานเร็วขึ้นด้วย SSD สอบถามราคา และความคุ้มค่าในการ upgrade ได้ฟรี

฿6,555Service อื่นๆ

Service ด้านอื่นๆ ลง Software แก้ปัญหา สอบถามข้อมูลทั่วไป ปรึกษาอาการได้ก่อนฟรีไม่ค่าใช้จ่าย

Country or region: Thailand