ข้อมูลบัญชี

UNHCR คุ้มครองและสร้างชีวิตใหม่อย่างยั่งยืนแก่ผู้ลี้ภัยกว่า 100,000 คนในไทยซึ่งส่วนใหญ่คือเด็ก ผู้พิการ ผู้หญิง และผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน