ศูนย์อบรมเยาวชนสุริน

ศูนย์อบรมเยาวชนสุริน

@unf2839oFriends 301

Location

Address
114 ม.3 บ้านจักจรูก ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์
Location
กม. ที่ 10 จากเมือง ถนนปัทมานน

Business Information

Hours 04.30 - 22.00
Phone 0835404851

Account Intro

ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์ยินดีต้อนรับทุกท่าน
แห่งบุญสถานแห่งการฝึกฝนอบรมด้วยหลักความดีสากล
และการเรียนรู้ธรรมะเพื่อพัฒนาชีวิต
Top