ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยินดีรับฟัง ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการให้บริการครับ