ศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์

ศูนย์ภาพวินิจฉัยศรีพัฒน์ SRIPHAT Imaging Center (IMC) เปิดให้บริการตรวจ MRI ด้วยเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความคมชัด 3 Tesla และ CT Scan ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดสูงถึง 192 slices โดยเทคโนโลยี CT- MRI สามารถตรวจวินิจฉัยรอยโรคของผู้ป่วยเพื่อนำผลมาใช้ในการรักษาและติดตามผลการรักษา และตัวเครื่องสามารถเพิ่มความเร็วในการตรวจ ทำให้ไม่อึดอัดขณะตรวจ และใช้เวลาในการตรวจสั้นรวดเร็ว *** ข้าราชการสามารถเบิกได้ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น. ชั้น 1 อาคารสวนดอกปาร์ค โทรศัพท์ 06-2309-3003 , 06-2309-9009 , 0-5393-4518

More from this accountSee all

ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ

GI center ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ให้บริการด้านใดบ้าง ? • ตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับ • ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารส่วนต้น-ส่วนปลาย • การตรวจตับ ด้วยเครื่อง Fibro Scan • การตรวจหาแบคทีเรียในกระเพาะอาหารจากลมหายใจ • การวินิจฉัยโรคทางเดินอาหารด้วยการกลืนแคปซูล #เพราะเราอยากให้คุณสุขภาพดี #สุขภาพดีที่ศรีพัฒน์ ศูนย์โรคทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ได้รับการรับรองคุณภาพการรักษาพยาบาลและการบริการด้วยมาตรฐานสากล JCI (Joint Commission International) Sriphat Gastrointestinal & Liver Center ✆ 0-5393-4766 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม • Line: @sriphatcenter • Call center: 0-5393-6900-1 • Facebook: @SriphatMedicalcenter • Website: http://sriphat.med.cmu.ac.th/