Sk Pavillion

 
  • บริการห้องพักรายวัน
  • 00.00-23.59
  • 055000496
  • 330/25 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
Sk Pavillion
บริการห้องพักรายวัน

Recent media

รายชื่อห้องพัก

ห้องพักเตียงเดี่ยว

500

ห้องพักเตียงคู่

500

Coupon

Reward card