PREMA CARE

🌾 วันพืชมงคลพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ 🌾 🌾ในภาษาอังกฤษเรียกว่า (Royal Ploughing Ceremony) 🌾 📅ตรงกับวันศุกร์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 🌾จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงความสำคัญของเกษตรกรที่มีต่อเศรษฐก...

2 likes0 commentsLINE VOOM