PREMA CARE

🙏วันวิสาขบูชา 🙏ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ 👉เกิดเหตุการณ์สำคัญทางศาสนาขึ้น 3 เหตุการณ์ มีความหมายเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งไม่ใช่แค่ชาวพุทธในไทยแต่ถือเป...

2 likes0 commentsLINE VOOM