One Siam co.,ltd

เป็นตะแกรงที่ออกแบบมาให้เป็นรูปตาข่ายสี่เหลี่ยมหลามตัดหรือรูปรังผึ้งเพื่อให้สามารถยืดออกได้ ซึ่งตะแกรงเหล็กประเภทนี้จะไม่มีรอยเชื่อมหรือรอยต่อระหว่างกัน มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น ทำให้มีความแข