One Siam co.,ltd

อยากทำอะไร❓ ให้เลือกใช้ "ตะแกรงเหล็กฉีก"‼️ ✅#ตะแกรงเหล็กฉีก นั้นมีหลายรุ่นซึ่งแต่ละรุ่นแตกต่างที่ลวดลายและขนาดของช่องรูของเหล็ก โดยตัวอย่างตะแกรงเหล็กฉีก #ที่มีมาตรฐาน ในแต่ละรุ่นมีความเหมาะสมในการ...

1 like0 commentsLINE VOOM