รับนักเรียน จภ.นศ.

รับนักเรียน จภ.นศ.

@uew3993eFriends 137

Timeline

กำหนดการ การรับสมัครและสอบเข้าของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) สามารถติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ที่ https://sites.google.com/a/pccnst.ac.th/pccnstne ...See More
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 120 หมู่1 ถนนสุนอนันต์ ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330
See More
Top