Sakol Online

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้า ทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรก และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

0 likes0 commentsLINE VOOM