บริษัท คอทโก้เมททอลเวอร์คส จำกัด ผู้ผลิตเเละจำหน่ายผลิตภัณฑ์รวมถึงศูนย์บริการเหล็กครบวงจร การบริหารงานตามระบบ ISO 9001:2015 และ TS 16949 มุ่งเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม โดยมีกำลังการผลิต 240,000 mt/ปี ผลิตและจำหน่ายไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กลุ่มโมเดิร์นเทรด และกลุ่มผู้ค้าส่งรายใหญ่ ตลอดจนการส่งออกไปในแถบ AEC เช่น ประเทศเวียดนาม พม่า ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย