Udachi

  • 0
  • 1

Udachi

@udachiFriends 1,152

Timeline

สงกรานต์เปิดจองแล้ว ไม่รวมตั๋ว Starts from 79,900 บาท
See More

Udachi Edition

See More

Location

Address
Udachi co.,ltd

Business Information

Hours Tue-Sat 10.00-20.00
Closed on Sun-Mon
URL https://udachi.co.th
Phone 088-8870245

Udachi

Account Intro

"อูดาชี" ไม่ใช่เพียงสัมผัส แต่ต้องรู้จัก แล้วคุณจะรักรัสเซีย

TAT License: 11/07277
www.udachi.co.th
info@udachi.co.th
Line: @udachi

Jobs

“อูดาชี” เริ่มต้นจากความหลงไหลและแรงบันดาลใจในการเดินทางค้นหาความเก่าแก่ภายใต้ความยิ่งใหญ่ของรัสเซียจนค้นพบว่าดินแดนแห่งนี้มีเสน่ห์อันลึกลับที่ชวนให้หลงไหล

ตลอดระยะเวลาการศึกษาปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์ในประเทศรัสเซีย จึงกลายเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยว…
See More
Top