Udachi

Udachi

@udachiFriends 198

Timeline

- หากคุณมีความรู้ด้านรัสเซียเป็น 0 และอยากรู้จักมากขึ้น - หากคุณอยากเข้าใจผู้คนที่แตกต่างจากคนไทยอยากสุดขั้ว - หากคุณอยากฟังเรื่องราวประสบการณ์ตรงจากคนไทยในรัสเซียดีกรีดอกเตอร์ - หากคุณอยากเที่ยวแบบรู้จริง ลึกซึ้ง อินไปกับทุกสถานที่ - หากคุณอยากสัมผัสประเทศที่งดงามและ ...See More
See More
Top