DMG Books

🙏วันนี้..วันพระ ✨พรรษาแห่งการตื่นรู้✨ ❤️เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยการให้❤️ มูลนิธิธรรมดี สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ธรรมดีทัวร์ และกัลยาณมิตร ร่วมตักบาตรเติมบุญ ครั้งที่ 191 ✨วันพระ วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 25...

6 likes3 commentsLINE VOOM