MaMaTa

"ถ้าจุดมุ่งหมายของการศึกษาที่เราให้แก่เด็กๆของพวกเราคือ การบ่มเพาะให้เขาเป็นมนุษย์ที่มีอิสรภาพ เป็น Freedom Human Beings แล้วเราพ่อแม่ ครู ในฐานะต้นแบบของเด็กๆ เรามีอิสรภาพแล้วจริงหรือ????" นี่คือค...

0 likes0 commentsLINE VOOM