MaMaTa

ข่าวที่น่าสลดใจ ชวนให้มาทบทวนภารกิจของพวกเรา ชาวพ่อแม่ครู ที่มีต่อเด็กๆของพวกเราอีกครั้ง หลายคนถามแม่ตาเกี่ยวการศึกษาเด็กปฐมวัยตามแนววอลดอร์ฟ ขอบอกว่า ของเล่นธรรมชาติ ผ้าสายรุ้ง สีน้ำ ขี้ผึ้งปั้...

0 likes0 commentsLINE VOOM