อุบลฟอเรจซีด

Friends 486

LinksSee more

Website

เทคนิคการปลูกและการดูแลหญ้าแต่ละชนิต

Shop

ซื้อเมล็ดพันธุ์ของเราผ่าน LINE SHOPPING

SeedsSee more

฿500หญ้ามูลาโท 2

หญ้ามูลาโท 2 (Mulato II grass) เป็นหญ้าอาหารสัตว์เขตร้อนพันธุ์ใหม่ ที่มีคุณภาพดีมากให้ผลผลิตสูงกล่าวคือ มีโปรตีนหยาบสูงเฉลี่ย 12-14% และเป็นหญ้าที่ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีสามารถทนการเหยียบย่ำแทะเล็มและทนแล้งได้ดี ปลูกโดยหว่าน 2 กก./ไร่ หรือปลูกต้นกล้าระยะห่างต้น 50 ซม. ระหว่างแถว 80 ซม. ควรปลูกช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน

Delivery (store)
฿300หญ้ากินนีมูนริเวอร์

หญ้ากินนีมูนริเวอร์ (Panicum maximum) หญ้าสายพันธุ์ใหม่จากประเทศคอสตาริกา ซึ่งในปี 2558 อุบลฟอเรจซีดนำมาวิจัยและพบว่ามีความเหมาะสมกับประเทศแถบเอเชียเป็นอย่างมาก จึงคัดเลือกมาผลิตและจำหน่ายในปี 2562

Delivery (store)
฿300หญ้ากินนีมอมบาซา

หญ้ากินนีมอมบาซา (Mombasa guinea) เป็นหญ้าสายพันธุ์กินนี ซึ่งมาจากอเมริกาใต้ โดยมีลักษณะคล้ายกับพันธุ์กินนีแต่มีลักษณะแตกต่างกันตรงการแตกกอ ขนาดของลำต้นและใบ คือ แตกกอเร็ว ทรงพุ่มใหญ่ ลำต้นและใบมีขนาดใหญ่ มีสีเขียวนวล ที่สำคัญมีน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งมากกว่าสายพันธุ์กินนี คุณภาพโปรตีนเฉลี่ย 8-10% สามารถปลูกที่ดอน ทนแล้ง เหมาะสำหรับการตัดและปล่อยสัตว์แทะเล็มไม่หนัก เริ่มผลิตและจำหน่ายครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อปี 2550 ปลูกโดยหว่านอัตรา 2 กก./ไร่ สามารถปลูกได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน

Delivery (store)
฿330ถั่วสไตโลอุบล

ถั่วสไตโลอุบล (Ubon stylo) เป็นถั่วลูกผสมพันธุ์ใหม่โดยคักเลือกจากศูนย์วิจัยโค กระบือเอ็มบราปา ประเทศบราซิล ถั่วชนิดนี้มีความต้านทานโรคแอนแทรกโนส ให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งสูง ลักษณะพุ่มตั้งตรง มีลำต้นและรากที่แข็งแรง ใบเป็นใบประกอบมี 3 ใบย่อย ลักษณะยาวและแคบ ปลายใบแหลม ปลูกโดยการหว่านในอัตรา 1 กก./ไร่

Delivery (store)
฿300หญ้าพาสพาลัมอุบล

หญ้าพาสพาลัมอุบล (Ubon paspalum) เป็นหญ้าอายุหลายปี ทรงพุ่มขนาดใหญ่ ลำต้นตั้งตรง ใบดก มีการเจริญเติบโตแบบแตกกอ เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่ลุ่มน้ำท่วมขัง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำและมีความเป็นกรด ทนต่อการแทะเล็มได้ดี และทำหญ้าหมักคุณภาพดี ควรปลูกช่วงต้นฤดูฝน โดยการหว่านเมล็ดในอัตรา 2 กก./ไร่

Delivery (store)
฿300หญ้ากินนีสีม่วง

หญ้ากินนีสีม่วง (Tanzania/TD58) เป็นพันธุ์หญ้าที่ปลูกทั่วไปในประเทศไทย มีลักษณะ ทรงพุ่ม ใบใหญ่เรียว แตกกอเร็ว ลำต้นสีม่วง น้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งอยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพโปรตีนเฉลี่ย 8% สามารถปลูกที่ดอน ทนแล้ง เหมาะสำหรับการตัดหรือปล่อยสัตว์แทะเล็มที่ไม่หนัก ปลูกโดยหว่าน 2 กก./ไร่ สามารถปลูกได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน

Delivery (store)

Mixed media feed

Country or region: Thailand